top of page

Adoptionsspecifikt samtalsstöd

På uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) erbjuder vi adoptionsspecifik kostnadsfritt samtalsstöd.

Samtalsstödet ska inte ses som en behandling. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso-

och sjukvården.

Samtalsstödet är kostnadsfritt för den enskilde.

Psykoterapi
bottom of page