top of page

FAQ

Har du en fråga du vill ställa? Vi har för avsikt att alltid hjälpa till på bästa möjliga sätt. Det finns inga dumma frågor när det kommer till psykisk hälsa. Kika på svaren på de vanligaste frågorna folk ställer till oss nedan, men tveka inte på att höra av dig om du har ytterligare funderingar.

Har ni tystnadsplikt? 

Du ska vara trygg med att det som avhandlas hos oss inte sprids. All personal (även all icke sjukvårdspersonal) omfattas av den sekretess så som den beskrivs i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap om tystnadsplikt och Offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 

2

Hur tar jag del av min journal? Kan jag se äldre journalanteckningar? Är ert system säkert?

För dig som patient kommer Apoteksgådens Kognitiva Center AB lagra dina personuppgifter kopplade till journalhandling och kvalitetssäkring så länge du är aktuell som patient på Apoteksgådens Kognitiva Center AB, och därefter minst 10 år i enlighet med patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrifter. Lagring av patientjournal sker inom det datoriserade journalhanteringssystemet och i vissa delar som frågeformulär eller tillfälliga anteckningar på papper som lagras i låst utrymme enligt regler för patientjournaler. Lagring av patientuppgifter insamlade för Apoteksgådens Kognitiva Center ABs egen lokala kvalitetssäkring sker i krypterat lösenordskyddat dataregister i upp till 10 år, varefter uppgifterna gallras ut. Lagring av patientuppgifter i nationellt kvalitetsregister sker krypterat och sekretesskyddat. För uppgifter om vilka nationella kvalitetsregister som används och kontaktuppgifter till dessa, kontakta receptionen och dataskyddsombudet. Apoteksgårdens Kognitiva Center AB har inte journalhandlingarna tillgängliga via 1177. 

3

Hur behandlar Apoteksgården mina personuppgifter

Vi tar våra patienters rättigheter på stort allvar. Klicka på knappen till höger så kan du ta del av vår personuppgiftspolicy i sin helhet.

4

Jag är adopterad och har blivit hänvisad till er. Har jag kommit rätt?

Du har kommit rätt. Apoteksgården tillhandahåller på uppdrag av MFoF adoptionsspecifikt kostnadsfritt samtalsstöd.

5/ Hur jobbar ni med patientsäkerheten?

    För oss är det mycket viktigt att verksamheten planeras och kontrolleras regelbundet så att kraven på en god hälso- och sjukvård upprätthålls.
   

Patienter har möjligheten att framföra klagomål direkt till oss eller genom patientnämnden. För att ha god patientsäkerhet utreder vi alltid händelser som  hade kunnat medföra en vårdskada. Om händelser  kunnat medföra en allvarlig vårdskada  anmäler vi det till  Inspektionen för vård och omsorg, IVO
   

6/ Kan jag träffa er via videolänk eller telefon?

Efter den första kontakten med oss görs en plan tillsammans med dig om hur du bäst kan bli hjälpt. Om det finns behov av digitala samtal, eller om det är mest verksamt att träffa oss fysiskt på våra mottagningar, avgörs av det medicinska behovet samt dina önskemål som patient. 

7/ Jag är osäker på om jag är patient eller söker via organisation. Hur hittar jag till rätt sida?

Kontakta oss så hjälper vi dig till rätta. Vi har nästan alltid någon som svarar i telefonen. Föredrar du att maila oss så fungerar det också bra. Klicka på knappen till höger så kommer du till vår kontaktsida. 

Hemsidans sekretess

Vi tar emot, samlar in och lagrar all information som du anger på vår webbplats eller ger oss på annat sätt. Dessutom samlar vi in Internet Protocol (IP)-adressen som används för att ansluta din dator till internet; inloggningsuppgifter; e-postadress; lösenord; dator- och anslutningsinformation och köphistorik. Vi kan använda programvaruverktyg för att mäta och samla in sessioninformation, inklusive svarstider för sidor, längden av besök på vissa sidor, sidinteraktionsinformation och metoder som används för att bläddra bort från sidan. 

bottom of page