top of page

Arbetsmiljö

Apoteksgårdens Kognitiva Center har gett råd och utfört både utredningar och kartläggningar relaterade till Arbetsmiljö sedan 2002.  

 

Vi har hjälpt många chefer och medarbetare  inom en mängd olika fält att lösa knutar på arbetsplatser. Läs vidare för mer information om våra tjänster.

Vi erbjuder våra företagskunder:

Oberoende utredare från Stockholm och Kopparberg

Vi är ofta snabbt tillgängliga att påbörja kartläggningar och/eller utredningar

Skräddarsys efter de behov kunden har

Rutinerade och erfarna utredare.

Skärmavbild 2022-11-13 kl. 17.29.28.png
Psykosociala arbetsplatskartläggningar

När något inte stämmer i de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen. När medarbetare och personal signalerar att samarbetskulturen brister.

 

Genom olika slags enkäter och intervjuer med de inblandade kartlägger vi arbetsplatsens styrkor och svagheter.

 

Utifrån resultatet presenterar vi rekommendationer på åtgärder för att nå en robust samarbetskultur. 

Skärmavbild 2022-11-13 kl. 17.26.28.png
Faktautredningar

När anmälan inkommit om kränkande särbehandling eller mobbing på arbetsplatsen samlar vi fakta i ärendet med ex intervjuer med de inblandade, vittnen.  Vi läser arbetsplatsens lokala arbetsmiljöpolicys, mail eller annan dokumentation etc.

 

Vi utreder så långt det är möjligt vad som hänt samt om någon brutit mot arbetsmiljölagens intentioner.

 

Kontradiktionsprincipen styr, så att var och en har rätt att ta del av den information i ärendet som handlar om dem själva och om det behövs, ge korrigerande uttalanden och bemöta eventuella anklagelser.

Skärmavbild 2022-11-13 kl. 17.42.34.png
Utbildningar

Hos oss på Apoteksgården kan du och din organisation/företag få hjälp med fler olika utbildningar inom arbetsmiljö:

✔︎ Grupper och ledarskap

✔︎ Chefscoachning

✔︎”Det svåra samtalet”

✔︎ Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

bottom of page