top of page
Photo by Henry Be on Unsplash.png

APOTEKSGÅRDENS
KOGNITIVA CENTER AB

Vi kan hjälpa

Hos Apoteksgårdens Kognitiva Center är ditt mående vår prioritet. Våra medarbetare  är fast beslutna att nå framgång och har hjälpt människor, företag och klienter sedan 2011. Vi erbjuder optimal behandling till individer med psykisk måendesvikt, men arbetar även förebyggande, utvecklande och problemlösande för organisationen, individen och familjen. Vi är lätta att nå och har kort väntetid. 

bottom of page