top of page
Photo by Henry Be on Unsplash.png

Faktautredningar

av mobbing och kränkande särbehandling

✔︎ Oberoende utbildade faktautredare

✔︎ Insamling av fakta i ärendet

✔︎ Djupintervjuer med klagande

✔︎ Djupintervjuer med anklagad

✔︎ Djupintervjuer med vittnen ✔︎Analys av resultaten utifrån arbetsmiljölagen (organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ✔︎ Rapport till beställaren

Photo by Henry Be on Unsplash.png

Faktautredningar

av mobbing och kränkande särbehandling

När anmälan inkommit om kränkande särbehandling eller mobbing på arbetsplatsen

samlar vi fakta i ärendet med ex intervjuer med de inblandade, vittnen.  Vi läser arbetsplatsens lokala arbetsmiljöpolicys, mail eller annan dokumentation etc.

 

Vi utreder så långt det är möjligt vad som hänt samt om någon brutit mot arbetsmiljölagens intentioner.

 

Kontradiktionsprincipen styr, så att var och en har rätt att ta del av den information i ärendet som handlar om dem själva och om det behövs, ge korrigerande uttalanden och bemöta eventuella anklagelser.

bottom of page