top of page

Konsulentstödda familjehem

Apoteksgårdens Kognitiva Center har  uppdrag av socialtjänsten runt om i Sverige.

Image by Annie Spratt

Vår ledstjärna är att barnets rättigheter ska främjas såsom de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 Apoteksgården har som uppgift att till socialnämnden föreslå och erbjuda familjehem och jourhem till barn, samt lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enligt 7 kap.1§ Socialtjänstlagen.

  • Innan ett familjehem föreslås utreds de grundligt, samt får utbildning med hjälp av Socialstyrelsens material "Ett hem att växa i".

  • Efter placering  erbjuds familjehemmen regelbunden handledning i hemmet var tredje vecka och om övriga stödinsatser behövs sker det via samtalsmottagningen

  • Tätare handledning genomförs vid behov och möjlighet till akut telefonkontakt med jourhavande familjehemskonsulent finns vid behov dygnet runt.

  • Om det placerade barnet behöver extra stödinsatser sker även det via samtalsmottagningen.Detta sker ofta i väntan på att barnet ska bli kallad till BUP. I samband med detta genomförs även den dokumentation som krävs.

  • Apoteksgården tar inte emot barn/unga med aktivt missbruk.

  • Alla placerade barn/unga får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet och utgår från BBICs principer.  

  • Apoteksgården återkopplar till och har möten med placerande myndighet och regelbundna rapporter om familjens behov och våra insatser.

  • Verksamheten styrs av dokumenterade rutiner och följs upp kontinuerligt och avvikelser hanteras skyndsamt.

  • Vid avslut skrivs ett följebrev med sammanfattning, bedömning och rekommendation till vidare åtgärd samt hjälp vid avflytt/vidareflytt.

bottom of page