top of page

För dig som fått remiss 

Vilka behov du än har så finns vi här för att stötta dig. Terapi är en process där du växer som människa och får nya självinsikter. 

 

Vi har de rätta verktygen och expertisen för att hjälpa dig att komma på fötter igen.

Image by Hunters Race

Söker du privat eller i samverkan med företagshälsa eller försäkringsbolag?

Samtals-mottagningen

Vi kan hjälpa

Samtalsbehandling enligt kognitiv modell (KBT), både för individ, par, familj och grupp.

 ❄︎ Trappan-samtal

 ❄︎ Familjestöd

 ❄︎ Föräldrastöd

 ❄︎ Motiverande samtal (MI) för livsstilsförändringar, viktminskning

 ❄︎ Stödsamtal på våra mottagningar, på telefon eller via videosamtal

 ❄︎ Stressproblematik

 ❄︎ Fobier

 ❄︎ Ångest/paniktillstånd

 ❄︎ Depression

 ❄︎ Kris/stöd

 ❄︎ Tvångssymtom

 ❄︎ Smärtsymtom

 ❄︎ Neuropsykiatriska utredningar

Apoteksgården har en bred samverkan med andra aktörer såsom landsting, skola, socialtjänst, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, företagshälsovård

Vi finns i Kopparberg, Hällefors och Ludvika

För att komma i kontakt med samtalsmottagningen, ring: 

 070 - 981 20 10
terapisession

Samtals-
mottagning

På Apoteksgårdens Kognitiva Center arbetar vi med KBT - en erkänt verksam terapiform med goda resultat både på kort och lång sikt, och rekommenderas idag utav Socialstyrelsen för behandling av ett brett spektra av psykiska besvär.

Vi arbetar utifrån Kopparbergsmodellen - en modell vi arbetat fram under årens gång med stor framgång för minskning av den psykiska ohälsan bland våra patienter. Läs mer om Kopparbergsmodellen här.

bottom of page