top of page

Skyddat boende

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik polisanmäldes 28 400 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2019. I 31 procent av fallen var kvinnan
och förövaren närstående genom en parrelation, motsvarande tal för män var
6 procent.

Det finns dock ett mörkertal när det gäller misshandelsbrott och
många våldsutsatta anmäler inte de övergrepp som de utsätts för i en nära relation. [1] I Sverige utsätts ett stort antal personer för hot och våld. Många av
dessa är kvinnor som är i behov av stöd och skydd på både lång och kort sikt,
till exempel i skyddat boende. Brottsutsatta och deras närstående har rätt till
stöd och hjälp från socialtjänsten (5 kap. 11 § socialtjänstlagen [2001:453]
SoL.) N

Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa er.

bottom of page