top of page

Denna webbplats ägs och drivs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Dessa villkor anger villkoren under vilka du får använda vår webbplats och tjänster som erbjuds av oss. Denna webbplats erbjuder besökare information om de tjänster Apoteksgårdens Kognitiva Center AB erbjuder . Genom att gå in på eller använda webbplatsen för vår tjänst godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

Vi kan, utan föregående meddelande, ändra tjänsterna; sluta tillhandahålla tjänsterna eller några funktioner i de tjänster vi erbjuder; eller skapa gränser för tjänsterna. Vi kan permanent eller tillfälligt avsluta eller stänga av tillgången till tjänsterna utan förvarning och ansvar oavsett anledning, eller utan anledning. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Apoteksgårdens Kognitiva Center AB inte under några omständigheter hållas ansvarig för några indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlorad vinst, goodwill, användning , data eller andra immateriella förluster, som härrör från eller relaterade till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tar
Apoteksgårdens Kognitiva Center AB inget ansvar eller ansvar för eventuella (i) fel, misstag eller felaktigheter i innehållet; (ii) personskada eller egendomsskada, av vilken karaktär som helst, till följd av din tillgång till eller användning av vår tjänst; och (iii) all obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och/eller all personlig information som lagras däri. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor då och då efter eget gottfinnande. Därför bör du granska denna sida med jämna mellanrum. När vi ändrar villkoren på ett väsentligt sätt kommer vi att meddela dig att väsentliga ändringar har gjorts i villkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen eller vår tjänst efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya villkoren. Om du inte godkänner någon av dessa villkor eller någon framtida version av villkoren, använd inte eller gå in på (eller fortsätt att komma åt) webbplatsen eller tjänsten.

bottom of page