top of page

Företagshälsovård

Apoteksgårdens Kognitiva Center strävar efter att tillfredsställa alla våra kunders behov genom att förse dem med omfattande tjänster av hög kvalitet. Varje företag har unika behov, vilket innebär att var och en behöver en specifik kombination av aktiviteter eller tjänster av oss.

Vi erbjuder våra företagskunder:

Personlig service

Central mottagning i Ludvika, Kopparberg och Hällefors, besök på arbetsplatsen eller säkra videosamtal

Utbildad legitimerad/diplomerad personal från flera fält.

Apoteksgårdens team består av legitimerade psykoterapeuter, diplomerade alkohol -och drogterapeuter,  diplomerad A-terapeut SJI, diplomerad motivatör SJI internationellt certifierad coach i CC , diplomerad NLP Practictioner, beteendevetare och psykologer. Bland teamet finns legitimerade hälso och sjukvårdskuratorer och socionemer. Alla har minst en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi.

Photo by Henry Be on Unsplash.png

Tjänster

Vår kundbas växer ständigt, och det ger oss möjlighet att lägga till fler och bättre tjänster för att hjälpa våra värdefulla kunder att uppnå det välbefinnande de eftersträvar. 

Slå oss en signal idag och hör efter hur vi kan hjälpa dig.

Take Away Coffee

MET

Temperaturkontroll

Arbetsmiljö 

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en strukturerad tillvägagångssätt för att hjälpa personer med alkoholproblem att uppnå snabb och självdriven förändring. MET syftar till att öka personens motivation och självförtroende för att ta itu med sitt problem och uppnå positiva förändringar.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att främja en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra klienter. Vi har en team av erfarna och kvalificerade konsulter som arbetar tillsammans med klienterna för att identifiera och hantera arbetsmiljörelaterade utmaningar. Tjänsterna inkluderar riskbedömningar, faktaundersökningar, arbetsmiljöutbildning, rådgivning om arbetsmiljölagstiftning, implementering av arbetsmiljösystem och hjälp med att genomföra arbetsmiljökartläggningar 

Snickeriarbete

Rehabilitering

Vi erbjuder:

Rådgivning och stöd till företaget för att utveckla och implementera strategier för att förebygga ohälsa och frånvaro
 

Arbetsmiljöutbildning för medarbetare för att främja en hälsosam arbetsmiljö
 

Samverkan med relevanta partier, inklusive läkare och fackrepresentanter, för att säkerställa en effektiv förebyggande strategi

 

Riskbedömningar för att identifiera eventuella arbets-relaterade orsaker till frånvaron
Rådgivning och stöd till arbetsgivaren för att utveckla en plan för återgång till arbete, och anpassningar för arbetsplatsen och arbetsuppgifter
Samverkan med relevanta partier, inklusive läkare och arbetsgivarrepresentanter, för att säkerställa en smidig återgång till arbete

 

 Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa arbetsgivaren att utveckla en effektiv plan för återgång till arbete.

bottom of page