top of page

Du som sökt själv

Image by J W

"Nästan vem som helst kan göra kortvariga förändringar i sitt beteende, men för att göra långvariga förändringar måste man ändra sitt sätt att tänka."

/Judith Beck*

Image by Riccardo Annandale

Individuella terapeutiska behandlingar

Parterapi

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Image by Manuel Meurisse

Hjälp till självhjälp

bottom of page