top of page

Du som sökt själv

Image by J W

"Nästan vem som helst kan göra kortvariga förändringar i sitt beteende, men för att göra långvariga förändringar måste man ändra sitt sätt att tänka."

/Judith Beck*

Image by Riccardo Annandale

Individuella terapeutiska behandlingar

Parterapi

Parterapi är en form av terapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin kommunikation, förståelse och samarbete. Det innebär vanligtvis att båda parter deltar i terapin tillsammans med en utbildad terapeut. Terapeuten hjälper till att identifiera och adressera problem, konflikter och mönster som kan påverka förhållandet negativt. Apoteksgården erbjuder en trygg och neutral miljö. I parterapin skapar vi en öppen dialog, lyssnande och problemlösning för att stärka bandet mellan parterna. Målet är att uppnå en sundare och mer tillfredsställande relation.

Image by Manuel Meurisse

Hjälp till självhjälp

bottom of page