top of page

Specialiserad öppenvård

Apoteksgården Kognitiva Center AB– Din samarbetspartner inom specialiserad öppenvård

Välkommen till Apoteksgården, där vi erbjuder specialiserade öppenvårdstjänster designade för att stödja socialtjänstens arbete med individer och familjer i behov av psykosocialt stöd. Med en solid grund i evidensbaserad praktik och ett team av högt kvalificerade professionella, är vi här för att samarbeta med er för att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter era klienters unika behov.

Photo by Henry Be on Unsplash_edited.jpg

Våra tjänster

Familjebehandling

Genom generell och strukturerad familjebehandling stöttar vi familjer genom deras utmaningar, främjar positiva relationer och hjälper till att lösa interna konflikter.

Ungdomsstöd

Familjepedagogiska insatser

Vår intensiva ungdomsstödjande insats är utformad för att möta ungdomar där de är och erbjuda det stöd de behöver för att hantera livets utmaningar.

Vi erbjuder praktiskt stöd och vägledning för att förbättra familjedynamiken och stärka föräldraskapet.

Gruppverksamhet

Våra gruppverksamheter är utformade för att erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Vårt engagemang

Apoteksgården är engagerad i att erbjuda högkvalitativa, evidensbaserade öppenvårdstjänster som kompletterar och förstärker det viktiga arbete socialtjänsten utför. Genom att välja oss som er samarbetspartner, investerar ni i en tjänst som är engagerad i att skapa hållbara förändringar för individer och familjer i er omvårdnad. 

Vårt engagemang är att erbjuda en miljö där våra klienter känner sig trygga och stöttade, en plats där förändring inte bara är möjlig utan också uppmuntras och stöds. Genom vår breda kompetens och individuella tillvägagångssätt, står vi redo att bistå individer och familjer på vägen mot bättre psykosocial hälsa.

Vi förstår vikten av snabbt och effektivt stöd och är stolta över att kunna erbjuda tillgängliga tjänster som är anpassade efter både era och era klienters behov. Samarbeta med oss för att ge de familjer ni stödjer möjligheten till positiv förändring och välbefinnande. 

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan samarbeta för att möta era behov och de utmaningar ni står inför inom socialtjänsten. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad.

Specialiserad kompetens 

Flexibla och personcentrerade tjänster

Effektivt samarbetsmodell

Vårt team består av psykoterapeuter, socionomer, och certifierade coacher med omfattande erfarenhet inom familjeterapi, ungdomsstöd, och psykosocialt arbete. Vi erbjuder expertis inom en rad områden, inklusive men inte begränsat till, anknytningsproblematik, NPF-utmaningar, och konflikthantering.

Vi förstår att varje individ och familj har unika behov. Därför arbetar vi nära er för att utveckla anpassade behandlingsplaner som kan omfatta allt från individuell terapi och familjebehandling till intensiva ungdomsinsatser och gruppverksamhet.

Vårt mål är att vara en förlängning av er organisation, där vi tillsammans strävar efter att säkerställa de bästa möjliga resultaten för de familjer ni tjänar. Vi erbjuder transparenta kommunikationsvägar och regelbunden uppföljning för att hålla er informerade om era klienters framsteg.

bottom of page